Skip to content
Home » ஏப்ரல் 1ம் தேதி

ஏப்ரல் 1ம் தேதி

ஆழித்தேரோட்டம்……ஏப்ரல் 1ம் தேதி திருவாரூரில் உள்ளூர் விடுமுறை

திருவாரூர் தியாகராஜர் கோவில் சைவ சமயத்தின் தலைமை பீடமாகவும், சர்வதோஷ பரிகார தலமாகவும் விளங்குகிறது. இத்தகைய சிறப்புமிக்க இந்த கோவிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பங்குனி உத்திர திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக ஆழித்தேரோட்டம் நடைபெறுவது வழக்கம். … Read More »ஆழித்தேரோட்டம்……ஏப்ரல் 1ம் தேதி திருவாரூரில் உள்ளூர் விடுமுறை

error: Content is protected !!