Skip to content
Home » ஓரின சேர்க்கையாளர் கோரிக்கை நிராகரிப்பு

ஓரின சேர்க்கையாளர் கோரிக்கை நிராகரிப்பு

இந்தியாவில்…..ஓரின சேர்க்கையாளர் திருமணத்திற்கு அங்கீகாரம் கிடையாது

அர்ஜெண்டினா, ஆஸ்திரேலியா, பெல்ஜியம், பிரேசில், கனடா, சிலி, கொலம்பியா ஆகிய நாடுகளில் ஓரின சேர்க்கையாளர்களின் திருமணத்துக்குச் சட்ட அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவிலும் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் திருமணத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்க வேண்டும் என இவர்கள் தொடர்ந்து… Read More »இந்தியாவில்…..ஓரின சேர்க்கையாளர் திருமணத்திற்கு அங்கீகாரம் கிடையாது

error: Content is protected !!