Skip to content
Home » நிலை என்ன?

நிலை என்ன?

அதிமுக அதிரடி…. எந்த பக்கம் போகலாம்? சிறிய கட்சிகளுக்கு ஏற்பட்ட சிக்கல்

அதிமுக, பாஜக கூட்டணியில்  பாமக, தமாகா, ஐஜேகே,  புதிய தமிழகம்,  புதிய நீதிக்கட்சி,  புரட்சி பாரதம்  ஜான்பாண்டியனின் தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் உள்பட பல கட்சிகள்  இடம் பெற்றிருந்தது. இவர்களில் அதிமுக, பாஜக… Read More »அதிமுக அதிரடி…. எந்த பக்கம் போகலாம்? சிறிய கட்சிகளுக்கு ஏற்பட்ட சிக்கல்

error: Content is protected !!