Skip to content
Home » 4 மாநில தேர்தல் முடிவுகள்.. பாஜ-3, காங்-1 முழு விபரம்..

4 மாநில தேர்தல் முடிவுகள்.. பாஜ-3, காங்-1 முழு விபரம்..

4மாநில தேர்தல் முடிவுகள்.. லேடஸ்ட்..

 

மத்தியப் பிரதேசம் முன்னிலை மற்றும் வெற்றி நிலவரம்: 230/230 (மெஜாரிட்டி-116)

பாஜக – 166

காங்கிரஸ் – 63

பகுஜன் – 00

மற்றவை – 01

தெலங்கானா சட்டமன்றத் தேர்தலில் முன்னிலை மற்றும் வெற்றி நிலவரம்: 119/119 (மெஜாரிட்டி-60)

காங்கிரஸ் – 68

பிஆர்எஸ் – 36

பாஜக – 10

ஏஜஎம்ஜாம்-05

ராஜஸ்தான் முன்னிலை மற்றும் வெற்றி நிலவரம்: 199/199 (மெஜாரிட்டி-101)

பாஜக-114

காங்-71

பகுஜன்-00

மற்ற-14

சத்தீஸ்கர் முன்னிலை மற்றும் வெற்றி நிலவரம்: 90/90 (மெஜாரிட்டி-46)

காங்-35

பாஜக-54

ஜெசிசி-00

மற்ற-01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!