100 வயது ராட்சத ஆமை … இனப்பெருக்கத்தில் சாதனை…

154
இத்திட்டத்தின் கீழ் இதே இனத்தைச் சேர்ந்த மூன்று ஆண் ஆமைகள் மற்றும் 12 பெண் ஆமைகள் இனப்பெருக்கதுக்காக தேர்வு செய்யப்பட்டன. சுமார் 40 ஆண்டுகளாக நீடித்த இத்திட்டம் வெற்றிகரமா நிறைவேறியுள்ளதால், அந்தத் தீவில் ராட்சத ஆமைகள் இயல்பாக இனப்பெருக்கும் செய்து வளரும் நிலை உருவாகியிருக்கிறது.

இதற்காக அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் சான் டியாகோ மிருகக்காட்சி சாலையிலிருந்து கலபாகோஸ் தீவுக்கு வந்த ‘டியாகோ‘ என்ற ஆமை 800 குஞ்சுகளைப் பெற்று சாதனை தன் இனம் அழியாமல் காக்க உதவியுள்ளது.

இத்திட்டம் முடிவுக்கு வந்துள்ள நிலையில், அந்தத் தீவில் 2 ஆயிரம் செலோனாய்டிஸ் கூடன்சிஸ் ஆமைகள் உள்ளன. இவற்றில் 800 ஆமைகளுக்கு டியாகோ ஆமைதான் தந்தை. அதாவது தீவில் இப்போதிருக்கும் 40 சதவீதம் ஆமைகள் டியாகோ பெற்றவை. 100 வயதை எட்டிவிட்ட டியாகோவுக்கு ஓய்வு அளிக்கும் வகையில், மீண்டும் அதன் பிறப்பிடமான எஸ்பனோலா தீவுக்கே அனுப்ப இனப்பெருக்கத் திட்ட அதிகாரிகள் முடிவு செய்துள்ளனர். வரும் மார்ச் மாதம் ‘டியாகோ‘ எஸ்பனோலா தீவில் உள்ள காட்டில் விடப்படும்.

LEAVE A REPLY